نحوه ارائه مقالات شفاهی و پوستری
1397/08/09

نحوه ارائه شفاهی مقالات (سخنرانی):

ارائه مقالات به صورت شفاهی در قالب ارائه پاورپوینت بوده و زمان لازم 15 دقیقه خواهد بود.

 

نحوه ارائه مقالات پوستری:

مقاله در قالب پوستر چاپ شده در ابعاد 110 سانتی متر (ارتفاع) در 90 سانتی متر (عرض) آماده گردیده و در محل مشخص شده نصب خواهد گردید.